top of page
搜尋
  • VERDEE Bamboo

VERDEE竹地板 - M+藝術館

開箱睇緊色又好靚喎

天然碳化焗出嚟嘅竹地板顏色

啞光蜡油表面處理

輕微交錯自然色差

我哋喺M+藝術館

見唔到艾未未


2 次查看0 則留言

最新文章

查看全部

Comments


bottom of page